WYCENA NIERUCHOMOŚCI
EKSPERTYZY I OPINIE
Włodzimierz Szymanowicz
01-934 Warszawa
ul. Olszynowa 8
tel.: 604 95 30 34
e-mail:

nieruchomosci@szymanowicz.eu

 

 

     OFERTA, ZAKRES USŁUG
       

Świadczymy usługi w zakresie określania wartości nieruchomości, opracowując operaty szacunkowe  w formie prawem przewidzianym.

            Najczęściej zamawiane wyceny dotyczą:

 • lokali mieszkalnych lub użytkowych stanowiących odrębne nieruchomości
 • nieruchomości gruntowych nie zabudowanych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami komercyjnymi lub użyteczności publicznej
 • budynków i budowli
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
 • nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolne lub leśne

Wykonujemy także ekspertyzy i opinie dotyczące rynku nieruchomości nie stanowiące operatu szacunkowego.

            Dotyczy to usług z zakresu:

 • wyceny praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw  zobowiązaniowych do nieruchomości
 • doradztwa inwestycyjnego dla potrzeb inwestorów na rynku nieruchomości:  
   
  • sporządzania analiz opłacalności inwestowania
  • sporządzania analiz trendów czasowych
  • badania stanu prawnego nieruchomości oraz przepisów prawa dotyczących planowanej inwestycji

 

 
                                      O FIRMIE         REFERENCJE        OFERTA, ZAKRES USŁUG       CENY USŁUG