WYCENA NIERUCHOMOŚCI
EKSPERTYZY I OPINIE
Włodzimierz Szymanowicz
01-934 Warszawa
ul. Olszynowa 8
tel.: 604 95 30 34
e-mail:

nieruchomosci@szymanowicz.eu

 

 

     O FIRMIE
       

WYCENA NIERUCHOMOŚCI, EKSPERTYZY I OPINIE
 WŁODZIMIERZ SZYMANOWICZ

to firma zajmująca się obsługą podmiotów gospodarczych, a także osób fizycznych działających na szeroko rozumianym rynku nieruchomości.

Właścicielem firmy jest rzeczoznawca majątkowy Włodzimierz Szymanowicz, wykonujący czynności zawodowe w oparciu o uprawnienia w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, nadane mu przez Ministerstwo Infrastruktury, absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości odbytych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia także inżynier mechanik i technik elektronik.

Rzeczoznawca majątkowy Włodzimierz Szymanowicz jest Biegłym Sądowym z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, przy Sądzie Okręgowym w Płocku oraz przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.

Rzeczoznawca majątkowy Włodzimierz Szymanowicz jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych sfederowanego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

W pracy zawodowej kierujemy się zawsze zasadami wymaganymi dla sektora zawodów zaufania publicznego, wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych.

Świadczymy usługi w sposób obiektywny i niezależny, zachowując szczególną staranność ze względu na charakter wykonywanych czynności, przestrzegając bezstronności i poufności powierzonych danych.

   Jesteś naszym gościem.

 

 
                                      O FIRMIE         REFERENCJE        OFERTA, ZAKRES USŁUG       CENY USŁUG 

stat4u

 stat4u