WYCENA NIERUCHOMOŚCI
EKSPERTYZY I OPINIE
Włodzimierz Szymanowicz
01-934 Warszawa
ul. Olszynowa 8
tel.: 604 95 30 34
e-mail:

nieruchomosci@szymanowicz.eu

 

 

     CENY USŁUG
       

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny, ekspertyzy lub opinii nie jest zależny od wartości nieruchomości. Zależy od nakładu pracy, który jest niezbędny do wykonania czynności koniecznych dla właściwego przeprowadzenia  procesu wyceny oraz od kosztów ponoszonych przez wykonawcę w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami.
Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego ustalane jest każdorazowo, indywidualnie dla każdego zlecenia.

 

 

 
                                      O FIRMIE         REFERENCJE        OFERTA, ZAKRES USŁUG       CENY USŁUG